Maori Blessing

blog

Kia ora, This blessing was written by an elder especially for Somewhat Green, to help educate how important the land is to Maori.

Herenga Atua ,

     Herenga Tangata,

              Herenga Whenua.

 Na te Atua i hanga te Ao,

me nga mea katoa i runga te whenua.

I muri ka hanga e ia he tangata kia rita

ano te ahua ki te Atua, a ka hanga raua

he tane he wahine.

 

I roto o nga whakapapa o te Maori, he mea

nui ko te whenua, (I tapa hia hoki ko Papatuanuku)

Te whaea o tatou te Maori. I to tatou matenga.

Ka hoki atu tatao ki a Papatuanuku. I oho mai tatou it e

pungarehu a ka hoki tatou ki to whenua, pungarehu ki

te pungarehu ki to tatou whaea a ki te kororia o te Atua mutungakore.

He oi tenei, manaaki tia te whenua, kua herenga tatou ki te Atua, me te whenua.

Herenga Atua , Herenga tangata , herenga Whenua

Ka nui tenei …..

 

Translation

 

We are all tied together, we have a commitment to god, to people and to the land

The lord made Heaven and Earth

He also made all things on earth

Later he made man in his own image

He made both – man and woman.

In Maori genealogy, the major thing was the land which is called papatuanuku- the mother.

When we die, we return to Mother Earth. We were made from the dust and the dust is to return to our Whaea. (Mother)

To the glory of the never ending God.

This is our charge, to worship the lord and to care for the land.

Teenaa rawa atu Koe (thank you very much )

Ka kite

  • Maori Blessing

  • Kiora Koutou

  • Packaging and Courier